Правила вступу

ВИТЯГ З НАКАЗУ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ від 12.06.2003 N363

 ( Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 червня 2003 р. за N 525/7846)

«Про затвердження Положення про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат»

2. КОМПЛЕКТУВАННЯ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ ТА САНАТОРНОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ

2.1. Комплектування шкіл-інтернатів комунальної форми власності вихованцями здійснюється Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій або районними, міськими відділами освіти.

2.2. Санаторні школи-інтернати комунальної форми власності комплектуються за направленнями, що видаються Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, на підставі висновків лікарсько-консультативних комісій дитячих поліклінік, психоневрологічних та туберкульозних диспансерів, центрів медико-соціальної реабілітації дітей; психолого-медико-педагогічних консультацій (для дітей з психоневрологічними захворюваннями).

Направлення дітей та підлітків до санаторних шкіл-інтернатів проводиться один раз на рік до 1 серпня.

2.3. Якщо на даній території немає санаторної школи-інтернату необхідного профілю захворювання, органи управління освітою Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій надсилають щорічно з 1 червня до 1 серпня до відповідних органів управління освітою, на території яких розташована санаторна школа-інтернат потрібного профілю захворювання, списки дітей, які потребують тривалого лікування. Згідно з одержаними списками органи управління освітою, у віданні яких перебуває відповідний профіль санаторної школи-інтернату, видають направлення на навчання (за наявності вільних місць).

2.4. Директори шкіл-інтернатів обох типів на підставі направлення органу управління освітою на навчання дитини не пізніше 15 серпня кожного року надсилають виклик на навчання дитини батькам або особам, які їх замінюють, за адресою фактичного місця проживання дитини.

2.5. Комплектування шкіл-інтернатів та санаторних шкіл-інтернатів, як правило, закінчується 25 серпня. Протягом навчального року можливе зарахування дітей за умови наявності вільних місць у відповідних класах.

2.6. Зарахування дітей проводиться наказом директора на підставі таких документів:

 • направлення відповідного органу управління освітою (для санаторних шкіл-інтернатів із зазначенням рекомендованого терміну);
 • заява батьків або осіб, які їх замінюють;
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • особова справа (витяг з особової справи), документ про наявний рівень освіти (крім дітей, які зараховуються до першого класу);
 • витяг з історії розвитку дитини (ф. 112/о) з даними про результати аналізів (загальний аналіз крові та сечі, мазок із зіва на дифтерію, аналіз калу на дезгрупу, яйця глистів, зшкребок на ентеробіоз);
 • копія форми 063/о про профілактичні щеплення;
 • довідка дільничного лікаря про відсутність інфекційних захворювань у будинку, де проживає дитина (дійсна протягом 3 днів);
 • довідка про стан матеріального забезпечення сім'ї для всіх дітей при зарахуванні до школи-інтернату та для дітей із малозабезпечених сімей при зарахуванні до санаторної школи-інтернату.

В окремих випадках (за місцем проживання опікунів (піклувальників), родичів тощо) в школі-інтернаті можуть утримуватися діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування. Вони зараховуються до школи-інтернату та санаторної школи-інтернату за рішенням органів опіки і піклування та відповідних для цієї категорії дітей документів.

2.7. Для зарахування до санаторної школи-інтернату, крім документів, зазначених у п.2.6, подаються:

Для зарахування до санаторної школи-інтернату для дітей, хворих на сколіоз, додаються:

 • висновок дитячого ортопеда;
 • рентгенознімки хребта.

2.8. Направлення дітей до санаторної школи-інтернату відповідного профілю захворювання здійснюється на підставі медичних показань і протипоказань (додаток).

2.9. Документи на зарахування дитини до шкіл-інтернатів обох типів подаються особисто батьками або особами, які їх замінюють.

2.10. У школі-інтернаті та санаторній школі-інтернаті можуть навчатися діти віком від 6 (7) років.

Діти і підлітки - члени однієї сім`ї (брати і сестри) - зараховуються до однієї школи-інтернату, за винятком випадків, коли на підставі медичних показань вони не можуть навчатися в одному навчальному закладі.

2.14. Тривалість перебування вихованців у санаторній школі-інтернаті встановлюється органом управління освітою при направленні в межах одного року.

Продовження встановленого терміну перебування вихованців у санаторній школі-інтернаті або переведення їх до іншого загальноосвітнього навчального закладу здійснюється на підставі рішення медико-педагогічної комісії санаторної школи-інтернату (для дітей з психоневрологічними захворюваннями погоджується з головою відповідної психолого-медико-педагогічної консультації, яка приймала рішення про направлення дитини).

 

Додаток до Положення про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат

ПОКАЗАННЯ ТА ПРОТИПОКАЗАННЯ

ДЛЯ НАПРАВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДО ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ САНАТОРНИХ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ

Показання:

 • Сколіоз диспластичної та вродженої етіології I, II і початку III (до 50%) ступенів з наявністю структурних змін у кісткових елементах хребта та прогресуючим перебігом.
 • Кіфотичні деформації хребта.

Протипоказання:

 • Усі види порушення постави.
 • Сколіози II-III ступенів, що потребують хірургічного лікування.
 • Інфекційний поліартрит.

Загальні протипоказання для направлення дітей до санаторних шкіл-інтернатів

 • Усі захворювання в період загострення.
 • Соматичні захворювання в гострій формі, які вимагають стаціонарного лікування.
 • Усі інфекційні захворювання; стан після інфекційних захворювань, що супроводжується бацилоносінням.
 • Венеричні захворювання в гострій та хронічній формі.
 • Органічні ураження центральної та переферичної нервової системи зі стійкими і тяжкими залишковими явищами (парези, паралічі, зниження розумової діяльності).
 • Психічні захворювання, що затрудняють адаптацію в колективі або створюють загрозу для оточуючих дітей.
 • Епілепсія та епілептичні напиади.
 • Ріхні форми енурезу, енкопрезу.
 • Захворювання крові (гемофілія, анемія, тяжкі прояви хвороби Верльгофа, хронічний лейкоз тощо).
 • Захворювання нирок (хронічні нефрози та нефрити).
 • Захворювання шкіри грибкової та негрибкової природи.
Наказ про зарахування до 1-х класів

Контакти

18030 м. Черкаси

вул. Надпільна, 532

Тел: +38 0472 715118

Факс: +38 0472 715118

Email:  sanatorna.ck.2st@gmail.com