2020


Благодійна допомога

Примітки до річної фінансової звітності за 2020 рік

Звіт про фінансові результати за 2020 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік

Звіт про власний капітал за 2020 рік

Баланс на 1 січня 2021 року

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами ф. 7 на 1 січня 2021 року

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень ф. 4-2 за 2020 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги ф. 4-1 за 2020 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду ф. 2 за 2020 рік

Баланс на 01 жовтня 2020 року

Звіт про надходження та використання коштів, що надійшли на рахунок "Суми за дорученнями" (благодійна допомога) за дев'ять місяців 2020 року

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) на 01 жовтня 2020 року

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2м) за дев'ять місяців 2020 року

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м) за дев'ять місяців 2020 року

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за дев'ять місяців 2020 року

Звіт про фінансові результати за дев'ять місяців 2020 року (форма 2-дс)

Баланс на 01 липня 2020 року

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) на 01 липня 2020 року

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-1м) за І півріччя 2020 року

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м) за І півріччя 2020 року

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за І півріччя 2020 року

Звіт про фінансові результати за І півріччя 2020 року

Звіт про надходження та використання коштів, що надійшли на рахунок "Суми за дорученнями" (благодійна допомога) за I півріччя 2020 року

Баланс на 01 квітня 2020 року

Звіт про фінансові результати за І квартал 2020 року

Звіт про надходження та використання коштів, що надійшли на рахунок "Суми за дорученнями" (благодійна допомога) за І квартал 2020 року

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-1м) за І квартал 2020 року

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м) за І квартал 2020 року

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за І квартал 2020 року

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) на 01 квітня 2020 року

Кошторис на 01 січня 2020 року

Баланс на 01 січня 2020 року

Контакти

18030 м. Черкаси

вул. Надпільна, 532

Тел: +38 0472 715118

Факс: +38 0472 715118

Email:  sanatorna.ck.2st@gmail.com