Структура та органи управління

Структурними підрозділами закладу є:

 • початкова школа ( 1-4 класи);
 • підготовче відділення ( 5-9 класи);
 • профільне відділення (10-12 класи);
 • оздоровчо-реабілітаційне відділення;
 • пансіон;
 • харчоблок;
 • господарське відділення.

Санаторна школа забезпечує здобуття трьох  рівнів освіти:

 • початкової освіти, яка відповідає першому рівню (1-4 класи);
 • базової середньої освіти, яка відповідає другому рівню (5-9 класи).
 • повної загальної середньої освіти (10-12 класи)

Початкова школа забезпечує пропедевтичний підхід до навчання дітей відповідно до профілів діяльності Закладу.

Підготовче відділення Закладу надає базову середню освіту із запровадженням додаткового вивчення предметів суспільно-гуманітарного профілю,  профілю інформаційно-комунікаційних технологій.

Профільне відділення надає профільну середню освіту.

Оздоровчо-реабілітаційне відділення сприяє створенню умов для  довготривалого лікування та реабілітації сколіотичної хвороби, зміцнення здоров’я дітей з урахуванням клінічних проявів захворювання і психологічних особливостей вихованців.

Пансіон передбачений для цілодобового перебування дітей, які проживають у різних населених пунктах області та не можуть щодня приїздити на навчання до Закладу.

Харчоблок забезпечує щоденне приготування гарячого харчування, якісну організацію харчування вихованців

Господарське відділення організовує роботу щодо господарського обслуговування та догляду за належним станом будівель закладу та прибудинкової території. Здійснює матеріально-технічне забезпечення підрозділів закладу. Проводить роботу з  планування, організації та контролю над проведенням поточних та капітальних, а також аварійних ремонтних робіт.

 

ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

 

Органом, що здійснює управління майном санаторної школи, є  Черкаська  обласна рада.

Галузеву політику та розвиток санаторної школи забезпечує Управління науки і освіти Черкаської  обласної державної адміністрації.

Повноваження Управління  науки і освіти щодо управління діяльністю санаторної школи визначаються відповідними рішеннями Черкаської  обласної ради, розпорядженнями голови Черкаської  обласної державної адміністрації та чинним законодавством України.

Безпосереднє керівництво санаторною школою здійснює директор.

Основним колегіальним органом управління санаторної школи є педагогічна рада.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування є загальні збори (конференція) колективу санаторної школи.

У санаторній школі створюються та функціонують:

 • методичні об’єднання педагогічних працівників;
 • методичні об’єднання медичних працівників;
 • соціально-психологічна служба;
 • шкільна медико-педагогічна комісія;
 • органи самоврядування учнів (вихованців);
 • органи батьківського самоврядування.

 

Контакти

18030 м. Черкаси

вул. Надпільна, 532

Тел: +38 0472 715118

Факс: +38 0472 715118

Email:  sanatorna.ck.2st@gmail.com